zaterdag, augustus 05, 2006

Excreties

Enkele jaren geleden liep er een put (P80) dood. Aangezien onze bivak net boven die put was en we toch ergens naartoe moesten met ons "gevoeg", werd die put al gauw omgedoopt tot Pozo de Mierda. Op het einde van die expeditie echter werd wel degelijk het vervolg beneden die put gevonden (via een andere put en wat meander). Wat leidde tot een opkuisactie van de biologisch afbreekbare groene zakjes die her en der versplutterd lagen. Wat aan de naam van die put een dubbele betekenis gaf.

Dit jaar staat de onderste bivak op ca. -950m. Met opnieuw een kakput. En nee, er is geen vervolg langs daar... dit hebben we wel driedubbel gecheckt. Alleen, wat gebeurt er wanneer 2 mensen tegelijk dringend naar de WC moeten? Dan zoekt er ene een andere plek op nog geen 20m van de slaapplaats. En ja, dan vind je een put... en nog een put... en een meander vol bloemkoolconcreties... en tocht die weer in de goede richting blaast... Vergeet dus die wetenschap van breuken en chevauchements en wat weet ik nog allemaal om een vervolg te zoeken... laat gewoon de natuur haar gang gaan!

David D.R.